دولت اوباما گزینه ها در مورد سامانه دفاع موشکی در اروپا را بررسی می کند
دولت اوباما گزینه ها در مورد سامانه دفاع موشکی در اروپا را بررسی می کند

دولت اوباما در حال بررسی گزینه هایی برای پایگاه سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک است.

نیویورک تایمز با درج این گزارش در شماره امروز شنبه خود می نویسد مقامهای دولت اوباما در حال بررسی این مساله اند که پایگاه سامانه های سپر دفاع موشکی را به جای چک و لهستان در ترکیه یا کشورهای بالکان قرار دهند.

حتی گفته می شود موشکهای دریا به هوا را که در ناوگان در دریای اژه مستقر است در خشکی مستقر سازند.

روسیه از همان آغاز با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در چک و لهستان مخالفت کرده و گفته است چنان امری بر رقابتهای تسلیحاتی خواهدافزود.

در عین حال به نوشته نیویورک تایمز، روسیه هنوز هم از مخالفت خود با گزینه های تازه دست برنداشته اما اقدام تازه واشنگتن می تواند توجیه کننده سپر دفاع موشکی در برابر ایران باشد.

مقامهای دولت اوباما می گویند هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه ها روی میز است.