فرماندهان طالبان مرگ بیت الله محسود را تایید کردند
فرماندهان طالبان مرگ بیت الله محسود را تایید کردند

فرماندهان طالبان پاکستانی تایید کرده اند که بیت الله محسود، رهبر سابق آنها، در حمله موشکی آمریکا کشته شده است.

این نخستین بار است که آنها مرگ محسود را تایید می کنند.

مقامات آمریکا و پاکستان گفته بودند محسود در حمله موشکی آمریکا در نزدیکی مرز افغانستان در روز پنجم اوت کشته شد، اما طالبان بارها آن را تکذیب کرده اند.

روز سه شنبه دو فرمانده طالبان گفتند رهبر آنها روز یکشنبه در اثر جراحات ناشی از حمله در گذشت.

روز شنبه، یک فرمانده ه دیگر طالبان پاکستان اعلام کرد حکیم الله محسود به عنوان رهبر جدید گروه تعیین شده است.