اصلاح طلبان زندان کهريزک را با زندان ابوغريب بغداد مقايسه کردند
اصلاح طلبان زندان کهريزک را با زندان ابوغريب بغداد مقايسه کردند

عرب نيوز زير عنوان «ریيس جمهوری ايران برای بدرفتاری با زندانيان مسئول شناخته شد» می نويسد يک حزب سياسی عمده اصلاح طلب ریيس جمهوی و وزير کشور را در مرگ معترضين در توقيف پس از انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری در زندانی که اين حزب آن را با زندان بد نام ابو غريب عراق مقايسه می کند، مسئول شناخته است.

عرب نيوز می نويسد اصلاح طلبان از بد رفتاری با توقيف شدگان در زندان کهريزک به عنوان ابزاری برای حفظ فشار بر محمود احمدی نژاد که به ادعای آنان انتخابات ۲۲ خرداد ماه (دوازدهم ژوئن) را از طريق تقلبی گسترده به سرقت برده است استفاده می کنند. محافظه کاران با نفوذ نيز بدرفتاری در کهريزک، و سه مورد مرگ معلوم در آنجا را مورد انتقاد قرار داده اند.

عرب نيوز می نويسد مقامات ارشد پليس و دادگستری  سعی کرده اند با اذعان به اينکه با بعضی از توقيف شدگان در زندان بدرفتاری شده است، و با درخواست مجازات برای مرتکبين، مردم خشمگين را آرام کنند.

عرب نيوز می نويسد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گفت احمدی نژاد  و صادق محصولی وزير کشور مسئول جنايات مرتکب در ابوغريب کهريزک هستند.

عرب نيوز می نويسد اين گروه اصلاح طلب در بيانيه ای که در وب سايت خود منتشر ساخت می گويد اين دو نفر  مسئول تمامی تخلفات و رفتارهای غير قانونی و اسفناک  عليه توقيف شدگان در زندان کهريزک هستند.

* تقبيح بدرفتاری با توقيف شدگان و پخش تلويزيونی اعترافات 
 

لس آنجلس تايمز زير عنوان «رهبر اپوزيسيون ايران محاکمات نمايشی و نحوه رفتار با زندانيان را محکوم کرد» می نويسد نظام قضایی ايران روز چهارشنبه، همزمان با اتهامات حاکی از بد رفتاری با زندانيان، و بحث و جدل بر سر پخش تلويزيونی اعترافات در محاکماتی که منتقدين داخلی و خارجی آنها را به عنوان محاکماتی نمايشی تقبيح کرده اند، با انتقادهایی جديد روبرو شده است.

لس آنجلس تايمز می نويسد چهره اصلی اپوزيسيون کشور و يک محافظه کار سرشناس، که هر دو کانديداهای مغلوب در انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری هستند، محاکمات و خشونت انتسابی عليه معترضين در توقيف را محکوم کردند. بيانيه ای که گفته می شود توسط يک گروه از قضات تهران امضا شده است نحوه رفتار با زندانيان و پخش تلويزيونی اعترافات متهمينی را تقبيح می کند که گفته ميشود مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، و هفته ها بدون دسترسی به وکيل مدافع در سلول های انفرادی در توقيف نگاه داشته شده اند.

لس آنجلس تايمز می نويسد در همين حال علی لاريجانی ریيس مجلس يک روز پس از دادن قول تحقيق درباره اتهامات تجاوز جنسی به معترضين در توقيف، اين اتهامات را به عنوان جعلياتی ساخته و پرداخته وسایل ارتباط جمعی غرب رد کرد. اتهامات در اين هفته در نامه يک سياستمدار سرشناس اصلاح طلب مطرح شده بود.

لس آنجلس تايمز می نويسد جناح های سياسی ايران پس از پيروزی مورد اختلاف احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری و نا آرامی های مدنی چند هفته ای متعاقب آن اغلب بر سر کسب قدرت با يکديگر درگيری داشته اند. معترضين روز چهارشنبه در تلاش برای برگزاری تجمعی بدون مجوز به بازار تهران رفتند اما به توصيف شاهدان، حضور عمده ماموران امنيتی و افراد موسوم به لباس شخصی ها، جلوی اين تجمع را گرفت.

لس آنجلس تايمز می نويسد گرچه لاريجانی در مورد اتهامات حاکی از بد رفتاری به دفاع از دولت آمده است، وی و متحدانش در مجلس خود را برای نبرد با نيروهای احمدی نژاد بر سر ترکيب کابينه بعدی آماده ميکنند. حاميان ریيس جمهوری ضمن شروع به انتقاد از لاريجانی مدارک تحصيلی او را زير سوال برده اند و ميگويند وی از ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون حمايت می کند.

* اطاعت از احمدی نژاد در حکم اطاعت از خداوند

واشنگتن پست زير عنوان «روحانی ايرانی می گويد اطاعت از احمدی نژاد به منزله اطاعت از خداست» می نويسد به گزارش روز پنجشنبه روزنامه ميانه رو اعتماد ملی، يک روحانی ارشد ايران، که مرشد محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری محسوب می شود، گفته است اطاعت از ریيس دولت به منزله اطاعت از خداست.

واشنگتن پست می نويسد آيت الله آتشين سخن، محمد تقی مصباح يزدی، معتقد است اختيارات آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ناشی از خداوند است نه مردم.

واشنگتن پست می نويسد خامنه ای بر يک نظام پيچيده سياسی و آخوندی موسوم به ولايت فقيه رهبری میکند که ریيس جمهوری درآن گرداننده امور روزمره کشور است.

واشنگتن پست می نويسد روزنامه اعتماد ملی اظهارات مصباح يزدی را نقل ميکند که گفته است وقتی ریيس جمهوری تایيد و حکم ولی فقيه را دريافت میکند اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست.