یک مقام ایرانی می گوید پلیس از سه آمریکایی که روز جمعه به اتهام ورود غیر قانونی  به ایران از عراق شدند، بازجویی می کند.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز سه شنبه به نقل از ایرج حسن زاده، معاون استانداری کردستان، گفت آنها به هیچ جرمی اعتراف نکرده اند.

تلویزیون ایران آنها را که در نزدیکی شهر مریوان دستگیر شدند، جاسوس توصیف کرده است. مسئول امنیت در منطقه کردستان در شمال عراق می گوید آمریکایی ها از طریق شمال عراق سفر می کردند و ظاهراً زمانی که برای تماشای یک آبشار در نزدیکی مرز بالای تپه ای رفتند، وارد خاک ایران شدند.