موسسه علوم و تکنولوژی پیشرفته در امارات متحده عربی، در همکاری با یک شرکت فضایی روسیه، اولین ماهواره تحقیقاتی خود را به فضا فرستاد. 

این ماهواره که دبی سَتِ یک  Dubaisat-1 نام دارد از پایگاه فضایی بایکِنُور در قزاقزستان و با کمک یک موشک روسی به فضا پرتاب شد.

از ماهواره دبی ست یک، در حوزه های هواشناسی، نظارت بر منابع آبی و مشاهده زندگی موجودات دریایی استفاده خواهد شد.