احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در آغاز سفر دو روزه خود به لبنان گفت، در صورتی که اسرائیل و سوریه آماده باشند، ترکیه آماده است برای انجام مذاکرات صلح غیر مستقیم بین دو کشور، دو باره میانجی گری کند. 

او، برای ملاقات با مقامات لبنان و همچنین راه اندازی چند پروژه ای که ترکیه منابع مالی آن را تامین کرده به آن کشور سفر کرده است. 

مذاکرات صلح غیر مستقیم بین اسرائیل و سوریه با میانجی گری ترکیه، در اوائل سال جاری بحالت تعلیق در آمد.