چین بعنوان بخشی از برنامه ای برای گسترش نفوذ خود در خارج، یک کانال تلویزیونی بین المللی به زبان عربی راه اندازی کرده است.

تلویزیون مرکزی چین - سی سی تی وی - روز شنبه گفت سرویس جدید بیست و چهار ساعته خواهد بود و برنامه های خبری، سرگرمی و آموزشی برای نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر در ۲۲ کشوری عربی زبان در خاورمیانه و آفریقا پخش خواهد کرد.

مدیر سی سی تی وی در بیانیه ای گفت کانال جدید بعنوان پلی مهم برای تقویت ارتباط و تفاهم بین چین و کشورهای عرب عمل خواهد کرد.

روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، چاپ هنگ کنگ، ماه پیش گزارش داد چین آماده است ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پروژه های رسانه ای بین المللی خود سرمایه گذاری کند.

سی سی تی وی همچنین قصد دارد یک کانال روسی زبان راه اندازی کند.