سرگی کرینکو، رییس شرکت روس اتم که کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد، گفت روسیه، نیروگاه اتمی بوشهر را تا پایان سال ۲۰۰۹ راه اندازی خواهد کرد. 

پیش از این، پرویز فتاح، وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته بود که از راه اندازی این نیروگاه در تابستان امسال قطع امید کرده است. 

قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر، چهارده سال پیش میان تهران و مسکو امضا شد.