وزیر اطلاعات و امنیت ایران می گوید اسراییل برای ترور محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، در حدود زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده بود.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای می گوید مقامات اسراییل برای اجرای طرح با سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تماس گرفتند.

اژه ای گفت مقامات مجاهدین شرایطی برای ترور احمدی نژاد عنوان کردند، از جمله این که ایالات متحده و کشورهای دیگر سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سیاه تروریسم حذف کنند. مقامالت اسراییل هنوز به گفته های اژه ای پاسخ نداده اند.

 ایالات متحده، ایران و عراق مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی تلقی می کنند. اتحادیه اروپا اخیر آنرا از فهرست گروه های تروریستی خارح کرد.

اژه ای به خبرگزاری فارس گفت دیدار های مقامات اسراییلی و مجاهدین خلق در پاریس و در استراحتگاه ساحلی شرم الشیخ در مصر صورت گرفت.

 محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران، هلوکاست را یک افسانه نامیده و خواهان محو اسراییل از روی نقشه شده است.