در سقوط یک فروند هلیکوپتر حامل پیمانکاران غیر نظامی در جنوب افغانستان، شش تن کشته شدند.

به گفته مقامات ناتو و افغان، این حادثه بامداد سه شنبه در ایالت هلمند روی داد، ملیت قربانیان هنوز روشن نشده است.

یک نماینده طالبان ادعا کرده است که جنگجویان آن هلیکوپتر چینوک را سرنگون کردند، اما تایید این ادعا ممکن نشده است.

یک مقام در ناحیه سنگین در هلمند می گوید هلیکوپتر پیش از آن که سقوط کند آتش گرفت. مقامات درباره علت سقوط تحقیق می کنند.

این حادثه در حالی روی می دهد که هجوم ۴ هزار تکاور دریایی آمریکا همراه با سربازان بریتانیایی و افغان ادامه دارد. هدف از حمله این است که ستیزه گران طالبان از قرارگاه های سنتی شان در منطقه ریشه کن شوند.

در رویدادی دیگر، وزیر دفاع ایتالیا می گویند در برخورد یک بمب کنارجاده ای به خودرو حامل سربازان ایتالیایی در ایالت فراه، یک تن جانسپرد و سه نفر مجروح شدند.

همچنین مقامات افغان می گویند انفجار یک بمب کنارجاده ای در ایالت اورزوگان، سه غیر نَظامی را کشت و شش نفر را مجروح کرد.

در نقطه ای دیگر، مقامات در ایالت زابل در جنوب افغانستان می گویند هشت زندانی، از جمله هفت جنگجوی طالبان، دو شنبه شب از یک زندان محلی فرار کردند.