وکیل چندین مقام ارشد سابق در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی می گوید آنها به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند. محمد ابطحی معاون سابق رییس جمهوری، محسن امین زاده معاون سابق وزارت امور خارجه، و عبدالله رمضانزاده، سخنگوی سابق دولت از آن جمله هستند.

این همان اتهامی است که به یکی از دو کارمند محلی سفارت بریتانیا وارد آمده است. او حسین رسام ، تحلیلگر سیاسی ارشد سفارت معرفی شده است.

پیشتر روزنامه کیهان چاپ تهران خواهان آن شده بود که میر حسین موسوی به اتهام همکاری با دولت های خارجی برای تحریک شورش های پس از انتخابات محاکمه شود.

این روزنامه محافظه کار وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سرمقاله ای آقای موسوی را متهم می کند که بعنوان عامل آمریکا برای ایجاد ناآرامی فعالیت می کرد.

در سرمقاله کیهان به قلم حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای، همچنین خواسته می شود که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی به اتهام خیانت به کشور محاکمه شود.

محمد خاتمی از دولت به دلیل تأیید انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و آن را به «کودتا» علیه دمکراسی متهم می کند.