رهبرانی از شرق وغرب اروپا امروز، شنبه، برای بزرگداشت بیستمین سالگرد پایین آمدن پرده آهنین در بوداپست، پایتخت مجارستان گرد آمدند.

روز ۲۷ ژوئن ۱۹۸۹، رهبران مجارستان و اتریش در مرز دو کشور ملاقات کردند، تکه ای از یک سیم خاردار را بریدند، و بگونه ای نمادی شکاف بین دو کشور کمونیست و کاپیتالیست را پر کردند. آن لحظه در حوادثی که منجر به سقوط دیوار برلن در آلمان، و پایان کمونیسم در اروپا شد، اساسی دیده شد.

در جلسه ویژه ای که پارلمان آلمان تشکیل داد، هورست کوهلر رییس جمهوری از مردم مجارستان به خاطر دلاوری و همبستکی با مردم آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹ سپاسگزاری کرد.