گروه چهارگانه مذاکره کنندگان صلح خاورمیانه از اسرائیل خواست کلیه فعالیت های شهرک سازی در کرانه غربی را متوقف کند و به محاصره نوارغزه پایان دهد.

اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، شامل ایالات متحده، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، روز جمعه در حاشیه اجلاس وزیران خارجه گروه هشتگانه کشورهای صنعتی موسوم به «جی-هشت» در ایتالیا، ملاقات کردند و در بیانیه ای تأکید کردند که وجود دو کشور مستقل در کنار یکدیگر تنها راه حل متعبر برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان است. نمایندگان این گروه گفتند چنین راه حلی فقط می تواند بر تعهدی در به رسمیت شناختن دو جانبه، و پرهیز از خشونت و ترور استوار باشد.

در جلسه گروه چهارگانه صلح، جرج میچل فرستاده ویژه ایالات متحده و گفت امیدوار است قادر شود در آینده ای نزدیک به طرف مذاکراتی سازنده و معقول حرکت کند.

اسرائیل درخواست های گذشته برای توقف ساخت و ساز محله های یهودی نشین را رد کرده است و می گوید باید اجازه داده شود ساختن محله های فعلی برای تأمین نیازهای رشد جمعیت ادامه پیدا کند.