یک مادر بزرگ آمریکائی برای کمک در آموزش خانگی پنج نوه اش به آفریقا رفت ولی آن به این منجر شد که ویولا وان به درس هزاران دختر سنگالی که اغلب در درسشان عقب افتاده اند کمک کند
 

۱۴ سال پیش پنج نوه ویولا وان پس از مرگ مادرشان به نزد مادر بزرگشان آمدند که با او زندگی کنند. او این خانواده جدید را برای اینکه به آنها در منزل آموزش بدهد از میشگان (یکی از ایالت های مرکزی در آمریکا) به کوالاک (koalack)  شهری در سنگال منتقل کرد.
در آنزمان بود که تغييرات واقعی شروع شد.
 

" یک دختر ۹ ساله که هم سن نوه من و هم بازی او بود وقتیکه دید که او در منزل آموزش میبیند پیش من آمد و از من خواست که به او هم آموزش بدهم به او گفتم بهیچوجه."
ولی این دختر پی در پی بازگشت و در خواستش را بازگو کرد بالاخره ویولا وان نزد پدر ومادرش رفت آنها گفتند که دخترشان شاگرد آخر کلاسش است.
 

" ولی دلیل اینکه او شاگرد آخر کلاسش است چون دختر با هوشی نیست. من به مادرش گفتم ظاهرا این قدر هوش دارد که توانسته من را پیدا کند پس بگذارید که با نوه من در کلاسها شرکت کند."
 

در مدت دو هفته تعداد شاگردان وان به۲۰ نفررسید. او حساب کرد با پول بازنشستگیش میتواند ۸۰ شاگرد دیگر بپذیرد. او متوجه شد که تعداد زیادی از این دختران چون مادرشان غالبا آنها را برای کمک در منزل نگه میدارند نیاز به کمک دارند.
 

" در نتیجه دختران شروع میکنند به غایب شدن و نرفتن به مدرسه و وقتی تعداد روزهائیکه به مدرسه نمی روند زیاد میشود از کلاسشون عقب میفتند و از درسشون عقب میفتند و شروع میکنند به مردود شدن."
 

حالا برنامه آموزشی وان  که "۱۰۰۰۰ دختر " نامیده شده به هزاران دختر درس خصوصی میدهد، وآنها را زیر نظردارد و به پیشرفتشان کمک میکند. او از پدر و مادرشان میخواهد با امضاء قراردادی متعهد شوند که دخترشان هر روز در کلاس حاضر شوند.
یک کتابخانه سیار هم هست که به دهات اطراف میرود وخدماتش را در اختیار دخترانی که هرگز به مدرسه نرفته اند قرار میدهد.
 

در قسمت کارگشائی برنامه ویولا وان، گروهی از دختران عروسکهای پارچه ای، کیف و پوشاک تهیه میکنند و آنها را برای فروش بوسیله یک شرکت کالیفرنیائی به بازار ارائه میدهند. در این قسمت زنان جوانی که مدرسه را ترک کرده اند میتوانند به یادگیری فنون گوناگون و پیدا کردن شغل بپردازند.
 

"دزیرا سامبا کا" با مراجعه به منازل و فروش آبمیوه و شیرینی کار خود را شروع کرد و حالا او مدیر فروش مؤسسه آموزشی وان است. او میگوید:
" در این برنامه ما به دخترانی که در کلاسشان عقب افتاده اند کتاب، لوازم تحریر و از این قبیل چیزها میدهیم و بدرسشان مثل انگلیسی و ریاضی کمک میکنیم و به آموزگاران پول میدهیم که در درس به آنها کمک کنند."
 

وان میگوید این کار بیش از هر کار دیگری زندگی او را تغیر داده است:
" من باید بازنشسته میشدم تا دوباره شروع به کار کنم.۵۰ سالم میشد تا بچسبم به کاری که خیلی خیلی دوست دارم"
 

وان بیش از ۲۵۰۰ شاگرد دارد ۷۰۰ نفر دیگر در لیست انتظار هستند و هدفش این است که در ده سال آینده به ۱۰۰۰۰ دختر برای یادگیری بهتر کمک کند.