مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید او بر این باور است که ایران مایل است توانایی تولید تسلیحات اتمی داشته باشد.

محمد البرادعی روز چهارشنبه درمصاحبه ای با بی بی سی گفت احساس درونی او این است که ایران می خواهد تکنولوژی ساختن تسلیحات اتمی داشته باشد تا این پیام را بفرستد که نباید کسی با آن درگیر شود. البرادعی گفت به اعتقاد او هدف نهایی ایران این است که به عنوان یک قدرت عمده در خاورمیانه شناخته شود. 

علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در وین به خبرنگاران گفت البرداعی اشتباه می کند و ایران هرگز قصد نداشته است اسلحه اتمی داشته باشد. او گفت ایران داشتن اسلحه اتمی را امتیازی تلقی نمی کند و این ادعا را که کشور او فناوری اتمی را برای مقاصد صلحجویانه دنبال می کند، تکرار کرد.

در این میان در مسکو، روز چهارشنبه، روسای جمهوری روسیه و چین بر نیاز به بازگرداندن اعتماد بین المللی به آنچه آن را «ماهیت صلح جویانه» فعالیت های اتمی ایران نامیدند، تاکید گذاشتنند. آنها در بیانیه ای خواهان یک راه حل دموکراتیک برای اختلاف بین المللی بر سر این مساله شدند. رهبران روسیه و چین گفتند این اختلاف می تواند از راه های سیاسی و دیپلماتیک حل شود.

پیشتر، محمد البرادعی از ایران خواسته بود با بازرسان بین المللی آژانس اتمی همکاری کند و پیشنهاد شرکت در گفت و شنود با آمریکا را بپذیرد.