هواپیماهای جستجو گر برزیلی قطعات درهم شکسته هواپیما را در جنوب اقیانوس اطلس ، محلی که در آن روز دوشنبه یک فروند هواپیمای مسافر بر ارفرانس ناپدید شد، پیدا کرده اند. برزيل تأييد کرد که قطعات يافت شده به هواپيمای ناپديد شده تعلق دارند.

مقامات گفتند جستجو گران صندلی های هواپیما، لکه های روغن و قطعات فلزی را در حدود ۶۵۰ کیلومتری ساحل شمال شرقی برزیل یافته اند. هیچ نشانه ای از این که از کسی جان بدر برده باشد دیده نمی شد.

پیش از این، در بعد از ظهر سه شنبه، نیروی دریایی برزیل گفت مسیر سه کشتی تجارتی را به طرف محل پیدا شدن قطعات تغییر داده است و آنها باید ظرف چند ساعت به آنجا برسند. قرار است کشتی های نیروی دریایی سه شنبه شب یا بامداد چهارشنبه وارد منطقه شوند.


هواپیمای ارباس ۳۳۰ با ۲۲۸ مسافر و سرنشین، بامداد دوشنبه، حدود چهار ساعت پس از آن که فرودگاه ریو دو ژانیرو را به سوی پاریس ترک کرد، ناپدید شد. مقامات می گویند وضع هواپیمای ۴۴۷ تا آن زمان عادی بود.

هواپیمای جستجو و کشتیهای نیروی دریایی از برزیل، فرانسه و اسپانیا با تجهیزات ویژه یافتن دستگاه های ضبط اطلاعات پروازی هواپیما شبانه مناطق وسیعی از اقیانوس اطلس را زیر پا گذاشتند .

هواپیما زمانی که وارد یک جبهه توفان حاره ای از ساحل آمریکای جنوبی تا ساحل آفریقای غربی شد، از محدوده تماس رادارهای برزیلی بیرون رفت.