بینندگان و شنوندگان عزیزبرنامه های فارسی صدای آمریکا

اگر مایلید نظرات خود را در مورد نامزد های انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح کنيد، می توانيد با گرفتن شماره تلفن:

 001-202-205-9942 

 با پيغام گيرما تماس بگيريد.

پس ازشنيدن نوای صدای  آمریکا، شماره ۹۱ را اضافه کنید، وبعد از گوش دادن به پیام  گوینده صدای آمریکا، با شنیدن بوق، نظرات خود را بگوئيد تا ضبط شود.

نظرات شما، برای اطلاع ديگران، در برنامه های خبری صدای آمريکا  آمریکا پخش خواهدشد.