در آتن، پایتخت یونان روز جمعه بیش از یک هزار نفر در تظاهراتی مسالمت آمیز شرکت کردند.

یک هفته پس از زد وخوردهایی که در جریان گردهمائی های مشابه در گرفت، تظاهر کنندگان در خیابان های آتن به حرکت در آمدند و به آنچه اهانت یک پلیس به یک جزوه قرآن توصیف شده است، اعتراض کردند. به گفته آنها، جزوه متعلق به یک مرد عراقی بود و پلیس آنرا ، وقتی او را برای شناسائی متوقف کرده بود، پاره کرد.

روز جمعه ده ها پلیس برای جلوگیری از زدوخوردهای احتمالی در آتن مستقر شدند. در ناآرامی های هفته پیش بین تظاهر گنندگان و پلیس ده ها نفر زخمی شدند. تظاهر کنندگان اتومبیل ها را خرد کردند، ۴۶نفر نیز دستگیر شدند.

گروه های مسلمان از دولت خواسته اند از این اتفاق عذرخواهی کند. آنها همچنین علیه پلیس به دادگاه شکایت کرده اند .

دولت می گوید درباره این رویداد تحقیق می کند.