مقامات پاکستان ستیزه گران طالبان را مسئول انفجاری در شهر لاهور می دانند که یک کلانتری را ویران کرد، دست کم ۳۰ تن را کشت و بیش از ۲۰۰ نفر را مجروح کرد.

آنها روز چهارشنبه گفتند انفجار همچنین به ساختمان های نزدیک از جمله به دفتر سازمان اطلاعات و امنیت کشور به شدت آسیب رساند، و گزارش می رسد چند نفر از ماموران آن نیز کشته شدند.

وزیر کشور پاکستان گفت به نظر می رسد حمله مرگبار، تلافی هجوم نظامی جاری در شمال غربی پاکستان علیه ستیزه گران بود.

مقامات امنیتی می گویند چهار نفر را دستگیر کرده اند. تا کنون کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگر فته است. به گفته آنها، ستیزه گران با اتومبیل تا حصار امنیتی کلانتری پیش رفتند. برخی از آن بیرون آمدند و پیش از آن که بمب را منفجر کنند به تیراندازی پرداختند.

در این میان، کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید عملیات امداد در دره سوات را متوقف می کند، زیرا این منطقه بسیار خطرناک شده است. رییس کمیته روز چهارشنبه در ژنو گفت به مجرد اینکه وضعیت امنیتی برای کارگران بهتر شود، عملیات انساندوستانه از سر گرفته خواهد شد.

مقامات نظامی پاکستان روز چهارشنبه گفتند نیروهای نظامی، روز سه شنبه ۱۲ستیزه گر را کشتند و پیش بینی کردند که مینگورا، شهر اصلی دره سوات، ظرف دو با سه رو آینده از ستیزه گران پاک خواهد شد.

نبرد در دیگر بخش های منطقه جریان دارد، اما مقامات می گویند به برخی از کسانی که خانه هایشان را ترک کرده بودند گفته شده است می توانند باز گردند.

یک مقام آژانس آوارگان سازمان ملل متحد به صدای آمریکا می گوید حدود ۲۰۰ هزار نفر هنوز در معرکه جنگ به دام افتاده اند و بدون رسیدن تدارکات بیشتر، آنها به زودی یا یک بحران انسانی روبرو خواهند شد.