فرمانده ارشد در ارتش آمريکا ميگويد از بستن بازداشتگاه خليج گوانتانامو حمايت ميکند، اما دورنگاه داشتن هر دشمن جنگی را که از اين بازداشتگاه آزاد شود، از بازگشت به جبهه های جنگ، يک چالش دانست. 

 ادميرال مايکل مولن رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمريکا امروز، يکشنبه، به يک شبکه تلويزيونی آمريکا گفت پرزيدنت اوباما بايد تصميم بگيرد با بازداشتی ها در گوانتانامو چه رفتاری شود. وی گفت پنتاگون برای تحقق بخشيدن به مهلت يکساله ای که رئيس جمهوری در مورد بستن اين تاسيسات نگهداری از مظنونين به ترور، واقع در يک پايگاه نظامی آمريکا در گوانتاناموی کوبا، تلاش ميکند.

ادميرال مولن در مورد ايران گفت تلاش آن کشور برای توليد تسليحات اتمی به گونه ای غير قابل تصور برای منطقه عاملی بی ثبات کننده است. وی گفت مقامات آمريکائی بايد با رهبران ايران وارد تماس و گفتگو شوند.

 ادميرال مولن گفت از فعاليت های معلوم دولت ايران نگران است اما بيشتر نگران فعاليت هائی است که علنی نشده است.

از ادميرال مولن در باره حمايت رئيس جمهوری آمريکا در مورد خدمت مردان و زنان هم جنس گرا به گونه ای علنی در ارتش پرسيده شد. وی گفت سرگرم فراهم ساختن ارزيابی بی طرفانه ای برای رئيس جمهوری از آثار احتمالی تغيير در قانون جاری موسوم به "نه بپرس و نه بگو" ست.
 وی گفت ارتش فعلا درگيرمشکلات ناشی از دو جنگ مختلف است و افزود تغيير در سياست جاری بايد با انجام بررسی هائی دقيق و به گونه ای حساب شده انجام گيرد.