رکسانا صابری روزنامه نگار آمریکایی ایرانی تبار پس از گذراندن چهار ماه در زندان اوین در تهران وارد اتریش شده است.

روزنامه نگار ۳۲ ساله بامداد جمعه همراه با پدر و مادرش با پروازی از تهران وارد وین شد. او در فرودگاه به خبرنگاران گفت قصد دارد چند روزی را در اتریش بگذراند و بعد به آمریکا برود. رکسانا گفت هنوز آماده نیست درباره تجربه خود حرفی بزند، اما در آینده ای نزدیک چنین خواهد کرد و درباره زمانی که در زندان گذراند و حوادثی که منجر به بازداشتش شد سخن خواهد گفت.

رکسانا، که دارای تابعیت دو گانه آمریکایی – ایرانی است، در ماه ژانویه هنگام خرید یک بطری شراب بازداشت شد. بعدا به جاسوسی متهم شد و دادگاهی او را به هشت سال زندان محکوم کرد.

پس از آن که وکیل مدافع صابری از تصمیم دادگاه استیناف خواست، یک قاضی محکومیتش را به دوسال حبس تعلیقی کاهش داد و او روز دوشنبه آزاد شد.