خدمه کیهان پیمای آمریکائی آتلانتیس دوربین جدیدی را روی تلسکوپ فضایی هابل نصب کرده اند که به آن اجازه می دهد عمیق تر به درون افلاک نگاه کند.

جان گرانسفلد و درو فوستل، به یک راه پیمائی فضایی که قرار است حدود شش ساعت و نیم طول بکشد ادامه می دهند.

همچنین قرار است خدمه آتلانتیس یک کامپیوتر داده های علمی را که سپتامبر گذشته از کار افتاد تعویض کنند و وسیله ای را برای گرفتن تلسکوپ از مدار در پایان زندگی اش نصب کنند.

راه پیمائی روز پنجشنبه نخستین پنج راه پیمایی است که قرار است به منظور سرویس هابل و فعال نگاهداشتن آن برای دست کم پنح سال دیگر صورت گیرد. تلسکوپ از سال ۱٩٩۰در مدار بوده است ، و این آخرین بار است که چنین پروازی برای نوسازی و تعمیر آن انجام می شود.