رسانه های ترکیه می گویند پلیس دست کم ۱۵ نفر، از جمله اعضای یک حزب سیاسی طرفدار کردها، را به اتهام ارتباط با حزب منحله کارگران کردستان ترکیه – پ. ک. ک. – دستگیر کرده است.

بنا به گزارش ها، دستگیری ها روز چهارشنبه در چندین شهر ترکیه صورت گرفت، و اکثر بازداشت شدگان دانشجویان دانشگاه در شهر «قونیه» هستند.

برخی از آنها اعضای حزب جامعه دمکراتیک هستند که ۲۱ کرسی در پارلمان دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه را در برخی از انتخابات محلی اخیر در جنوب شرقی کشور شکست داد.

مقامات امنیتی ترکیه اغلب سیاستمداران کرد را به حمایت از پ. ک. ک. ، که از سال ۱۹۸۴ برای استقرار حکومت کردها در جنوب شرقی ترکیه می جنگد، متهم می کنند. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پ. ک. ک. را یک گروه تروریستی تلقی می کنند.