باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا صد روز نخست خود را در مقام ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی به خوبی پشت سر گذاشت، دست کم طبق نظرسنجی های افکار عمومی.
اما، با در نظر گرفتن فهرست مسائل و چالش های پیش روی آقای اوباما، دومین صد روز او در کاخ سفید، حتی سخت تر به نظر می رسد. 

جیم ملون ، گزارشگر صدای آمریکا از واشنگتن گزارش می دهد:

باراک اوباما آنطور که کنفرانس خبری اخیرش نشان داد، ظاهرا قصد داشت اجازه ندهد به خاطر بالا بودن درصد محبوبیتش ، او را مغرور کند. اوباما گفت:« آغاز خوبی داشتیم اما این فقط شروع کار است. من به دستاوردهایمان می بالم اما راضی نیستم. »
به نظر می رسد دومین صد روزی که آقای اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا پیش رو دارد سخت تر باشد. احتمال دارد شمار موارد تحت رسیدگی در حوزه سیاست خارجی کشور افزایش یابد، بویژه در افغانستان و پاکستان.

رییس جمهور باید در داخل کشور نیز همزمان با پرداختن مسائلی چون اصلاحات بیمه بهداشت و درمان و خودکفایی در زمینه انرژی، اقتصاد را در کانون توجه خود قرار دهد.
اما باراک اوباما در برنامه اقتصادی اش توانست حمایت اندک جمهوری خواهان را جلب کند. جمهوری خواهان هشدار دادند که سیاست های اقتصادی آقای اوباما کشور را بیشتر در قرض فرو می برد.

به رغم این نگرانی ها به نظر می رسد که مردم آمریکا بیشتر مایلند که در زمینه اقتصاد تصور کنند که آقای اوباما راه درستی را در پیش گرفته است.
اندرو کهوت رییس مرکز تحقیقاتی « پو» درباره صدروز اول ریاست جمهوری آقای اوباما به صدای آمریکا می گوید:« آنچه که او قادر بوده است انجام دهد این است که به مردم اطمینان بخشد. حتی در جایی که مردم درباره روش های او برای بهبود وضع اقتصادی او نظریات مختلفی دارند. مردم نگران کاهش درآمد و دست داشتن و نفوذ دولت در سطوح تجاری هستند. اما همین مردم از رییس جمهور حمایت می کنند زیرا فکر می کنند این آقای اوباما است که می تواند کاری انجام دهد.»

علاوه بر اقتصاد، چالش های جدید داخلی نیز پیش روی دولت آقای اوباما است. رییس جمهوری باید جانشینی برای « دیوید سوتر» قاضی دادگاه عالی آمریکا که به زودی بازنشست می شود انتخاب کند و جمهوری خواهان از حالا آماده نظارت بر روند تأیید سنا برای موشکافی در وضعیت نامزد پیشنهادی آقای اوباما برای این سمت هستند.

اورین هچ سناتور جمهوری خواه از یوتا، عضو کمیته قضایی مجلس سنا است. این کمیته وظیفه بررسی و برگزاری جلسات درباره انتخاب آقای اوباما برای سمت ریاست دادگاه عالی را برعهده دارد.
آقای هچ می گوید امیدوار است که باراک اوباما کسی را انتخاب کند که مسائل شخصی را به کار وارد نکند. 

جمهوری خواهان به آقای اوباما هشدار داده اند از نامزدی افرادی که به نظر آنان برای این سمت، لیبرال است، بپرهیزد.
آقای اوباما پیشتر خود را به عنوان فردی میانه رو معرفی کرد اما به نظر می رسد که افکار عمومی درباره او، آنطور که اندرو کهوت می گوید در حال تغییر است:« پنج ماه پیش مردم می گفتند که باراک اوباما میانه رو است اما این رویکرد تغییر کرده است. این هنوز آسیبی به آقای اوباما وارد نکرده ولی در صورتی که او هرگونه روش ایدئولوژیکی در پیش بگیرد، این به منزله نابود کردن این طرز تفکر است که او رییس جمهوری متفاوت و میانه رو است. »

اما بسیاری از فعالان و گروه های لیبرال الزاما با میانه روی سیاسی موافق نیستند. برخی از آنان به خاطر کندی روند خروج سربازان از عراق و اعزام سربازان بیشتر به افغانستان از او قطع امید کردند.
گروه های لیبرال از دولت می خواهند کنگره را برای اقدام سریع در اصلاحات بیمه بهداشت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تحت فشار قرار دهد.
جان فرانتیر یکی از فعالان در گروه های لیبرال آمریکا به صدای آمریکا می گوید صد روز پیش رو و صد روز پس از آن دوره ای حیاتی برای باراک اوباما به شمار می رود.

باراک اوباما مسائل حل نشده بسیاری در پیش رو دارد که باید به همه آن ها رسیدگی کند و مسائل قضایی که باید یک به یک به آنها پرداخته شود و چگونگی رویکرد آقای اوباما به آنها، مبنای قضاوت درباره او خواهد بود.
حزب جمهوری خواه همچنان در تلاش است موقعیت خود را به عنوان حزب اپوزیسیون محکم کند. آنها شاید تصمیم بگیرند درباره نامزد انتخابی آقای اوباما برای دادگاه عالی، جنگی عمده به راه اندازند.