در آستانه سفر پاپ بنديکت شانزدهم به خاورميانه، تعيين مکانی برای پيشواز رهبر کاتوليک های جهان به تازه ترين موضوع اختلاف ميان اسرایيل و فلسطينيان بدل شده است.

***

اين روزها در ارودگاه آوارگان فلسطينی آيدا در کرانه باختری رود اردن، جنب و جوشی به چشم می خورد، و کار ساخت و ساز رونق گرفته است. ساکنان اردوگاه آيدا در فاصله دو شهر اورشليم و بيت لحم، دست به کار احداث يک سالن نمايش روباز در اردوگاه هستند. انتظار می رود سالن نمايش همزمان با سفر پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک های جهان، به منطقه برای پيشواز  وی آماده شود.

رهبر کاتوليک های جهان ماه مارس اعلام کرد که در روزهای هشتم تا پانزدهم ماه  مه از «سرزمين مقدس» ديدن کند. اين نخستين سفر پاپ به منطقه خواهد بود. پيشتر در سال ۲۰۰۰، پاپ ژان پل دوم، رهبر فقيد کاتوليک های جهان، در سفری به خاورميانه، از سرزمين مقدس ديدن کرده بود.

با نزديک شدن زمان سفر پاپ ينديکت شانزدهم به خاورميانه، ساکنان اردوگاه آيدا از پاپ دعوت کرده اند تا در جريان سفر خود، روز سيزدهم ماه مه، برابر با بيست و سوم ارديبهشت، از محل زندگی آنها ديدن کند. اردوگاه آيدا با جمعيتی نزديک به پنج هزار نفر  سال ۱۹۴۸ برای اسکان آوارگان جنگ اسرایيل ساخته شد. اين اردوگاه در فاصله اندکی از ديوار حایل سيمانی اسرایيل در کرانه باختری قرار دارد، که کار احداث آن سال ۲۰۰۲ آغاز شد. ساکنان اردوگاه می گويند رهبر کاتوليک های جهان با حضور در آن مکان، به وضوح وضعيت زندگی فلسطينيان – تحت اشغال نظامی اسرایيل – را مشاهده خواهد کرد.

اما اين بار نيز اقدام فلسطينيان با مخالفت دولت اسرایيل رو به رو شده است: اسرایيل دستور توقف عمليات احداث سالن نمايش را داده است، آن کشور می گويد فلسطينيان مجوز ساخت آن را نداشته اند، و از طرف ديگر نزديکی محل سالن به ديوار حایل، امنيت منطقه را به خطر می اندازد.

عيسی کراکه، نماينده مجلس فلسطينی، که هماهنگی برنامه های استقبال از پاب را بر عهده دارد، می گويد نامه ای از مقامات اسرایيلی دريافت کرده ايم، که در آن خواسته شده است ساخت و ساز را متوقف کنيم، اما ما تصميم گرفته ايم به کار خود ادامه دهيم، و دست از کار برنمی داريم.

اسرایيل خواسته است محل استقبال از پاپ در گوشه ديگری از اردوگاه ساخته شود، اما مقامات فلسطينی می گويند ديوار امنيتی از هر کجای اردوگاه ديده می شود، و فرقی نمی کند که اين سالن در کدام قسمت اردوگاه باشد.

سمير عوده از ساکنان اردوگاه، و عضو کميته استقبال از پاپ می گويد اگر اسرایيل تصميم بگيرد ساخت سالن را متوقف کند، يا آن را خراب کند، ما روی بالکن و پشت بام خانه های خود از پاپ پذيرايی خواهيم  کرد.

ساکنان اردوگاه تلاش دارند کار احداث سالن را به هر نحو که شده، تا روز پنجم ماه مه به پايان برسانند، و از هم اکنون روی ديوار حایل سيمانی – که دو سوم آن تکميل شده است – پيام هايی برای  خوشآمد گويی به پاپ بنديکت شانزدهم نوشته اند.