در لبنان، نیروهای  امنیتی سه نفر را به ظن جاسوسی برای اسراییل دستگیر کرده اند.

مقامات می گویند پلیس  بامداد شنبه  دو لبنانی و یک فلسطینی را در خانه هایشان در جنوب لبنان دستگیر کرد و در جستجوی چهارمین مظنون است.

به گفته  مقامات،  مظنونین متهم هستند که  با هدف تسهیل حملات اسراییل،  اطلاعاتی درباره ارتش و شهروندان لبنانی و تاسیسات سوریه، در اختیار منابع اسراییلی قرار می دادند.

روز پنجشنبه، یک دادستان لبنانی  ژنرال بازنشسته عابد اسلم ، همسر، و برادر زاده  او،  و مظنون دیگری را به ارتکاب جرم مشابهی متهم کرد.

ژنرال اسلم ، همسر و برادر زاده او در اوائل ماه جاری دستگیر شدند، اما چهارمین مظنون فراری است.

مقامات قضایی می گویند   اسلم  همچنین به داشتن اسلحه  غیرقانونی متهم است ، و گفته می شود او و همسرش بدون  اجازه به اسراییل رفتند.
 
متهمان در صورتی که در جاسوسی برای اسراییل  گناهکار شناخته  شوند، ممکن است با مرگ  روبرو شوند.