بهای هر بشکه نفت خام  در معاملات روز جمعه بازار نیویورک یک دلار و ٩۳سنت افزایش یافت.

به این ترتیب قیمت هر بشکه نفت خام برای تحویل در ماه های آتی به ۵۱دلار و ۵۵سنت رسید.

افزایش بهای نفت در حالی است که ارزش سهام بالا رفته است و در عین حال دلار بار دیگر تضعیف شده است.

با تضعیف ارزش دلار، سرمایه گذاران به خرید نفت روی می آورند تا سرمایه خود را در مقابل تورم حفظ کنند.