تا پنج ميليون تومان قيمت هر کليه

روزنامه سرمايه با انتشار گزارشی درباره بازار خريد و فروش «کليه»، به نقل از «هاشم قاسمی» مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران، می نويسد بيشترين اهداکنندگان کليه در کشور را « افراد ٢٥ تا ٢٦ ساله» تشکيل می دهند که در قبال دريافت پول، اقدام به فروش عضو خود به بيماران نيازمند می کنند.

در اين گزارش آمده است بررسی ها نشان می دهد ٧٠ درصد مشکلات مربوط به بيماری های کليوی در ايران در سنين ٢٠ تا ٤٤ ساله رخ می دهد.  به نوشته اين روزنامه، بيماران نيازمند کليه معمولاً بين يک تا چهارماه در انتظار هديه دهنده هستند و اين در حالی است که بيش از ٩٥ درصد کليه های اهدايی، به صورت فروش کليه انجام می شود. در اين گزارش قيمت هر کليه تا ٥ ميليون تومان برآورد شده است.

تکذيب حمايت «علی لاريجانی» از نامزدی «محمود احمدی نژاد»

روزنامه اعتماد ملی از «تکذيب حمايت لاريجانی از احمدی نژاد» خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، «يک منبع نزديک به علی لاريجانی،» رييس مجلس شورای اسلامی، در مورد ادعای «رسايی» نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی و نزديک به دولت نهم که از حمايت لاريجانی از احمدی ‌نژاد سخن گفته بود، می گويد: «اين ادعای رسايی به شدت تکذيب ميشود».

به نوشته اين روزنامه، اين منبع آگاه، به نقل از علی لاريجانی گفته است: «اين ادعا هيچ‌گونه پايه و اساسی ندارد و کذب محض است.» به گفته اين فرد آگاه که نام وی منتشر نشده است، علی لاريجانی تا اين لحظه از هيچ يک از کانديداها حمايت نکرده و در صورت حمايت وی از شخص خاصی، اين مساله رسما از سوی خود او اعلام می‌شود.

صدور حکم پاليزدار تا «دو هفته آينده»

روزنامه کيهان به نقل از «سخنگوی قوه قضائيه» از صدور رای پرونده «عباس پاليزدار» تا دو هفته آينده خبر داد. به نوشته اين روزنامه، «عليرضا جمشيدی» گفته است عباس پاليزدار، آخرين دفاعيات خود را به دادگاه ارائه کرده و با اخذ اين دفاعيات، «حداکثر» تا دو هفته ديگر، قاضی رای خود را صادر می کند

سخنگوی قوه قضايی همچنين گفته است که ٩ نفر ديگر از متهمان اين پرونده نيز آخرين دفاع را در دادگاه انجام داده و رای آنان نيز به زودی صادر می شود. در اين خبر نام اين متهمان ذکر نشده است. به نوشته کيهان، برخی منابع خبری از وخامت حال عباس پاليزدار و «سکته دوم قلبی» وی خبر می دهند

استادان بازنشسته دانشگاه تهران دعوت به کار می شوند

روزنامه اعتماد در خبری کوتاه از دعوت استادان بازنشسته به دانشگاه تهران گزارش داده است. به نوشته اين روزنامه، «محمود کمره يی»، معاون آموزشی دانشگاه تهران گفته است: «کليه اعضای هيات علمی بازنشسته با مجوز وزارت علوم دوباره دعوت به کار شده اند تا به فعاليت آموزشی و پژوهشی خود ادامه دهند». روزنامه اعتماد توضيح بيشتری در اين باره ارائه نکرده است