باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روز شنبه از قانون جدیدی که برای تنظیم امور خانواده در جامعه شیعیان در افغانستان تدوین شده است به شدت انتقاد کرد.

آقای اوباما در یک کنفرانس خبری در فرانسه، این قانون را «منزجر کننده» نامید و گفت نظریات دولت او به آگاهی دولت افغانستان رسانده شده است.