مقامات در شمال غربی پاکستان می گویند شورشیان دست کم ۵ نفر را شامل رییس پلیس محلی کشته و یکی از ساکنان محلی را ربوده اند.

مقامات محلی می گویند این برخورد مرگبار اواخر روز یکشنبه در «دیر» که بین مناطق باجور و سوات واقع است، رخ داد.

آنها می گویند پلیس در تعقیب ستیزه گرانی بود که ظن آن می رفت این فرد محلی را ربوده باشند و در پی تیراندازی ستیزه گران ۵ نفر از جمله خورشید خان رییس پلیس محلی و ۲ محافظ او به قتل رسیدند.

پیش از این در روز یکشنبه شورشیان مظنون طالبان ۱۲ مامور پلیس را در منطقه خیبر که هم مرز با افغانستان است، ربودند.

هیچ گروهی مسئولیت آدم ربایی را بر عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستانی این حمله را به شورشیان طالبان نسبت می دهند. آنها می گویند برای آزاد کردن افراد پلیس در حال تلاش هستند.