موشک هایی که از یک هواپیمای مظنون بدون سرنشین آمریکا پرتاب شد، یک اردوگاه آموزشی در غرب پاکستان را ویران کرد و ۲۴ ستیزه گر را کشت.

این حمله، که مقامات اطلاعاتی، محلی و شاهدان آنرا تایید کرده اند، شامگاه پنجشنبه روی داد و خانه ای را در روستایی در منطقه قبیله ای خرم در نزدیکی مرز افغانستان، که از آن به عنوان یک مخفیگاه و اردوگاه آموزشی استفاده می شد، هدف گرفت.

از سال گذشته، حدود ۳۰ فقره از چنین حملاتی علیه هدف های مظنون القاعده و طالبان در منطقه مرزی پاکستان صورت گرفته است. مقامات آمریکایی بارها گفته اند حذف پایگاه های ستیزه گران در مناطق قبیله ای پاکستان کلید پیروزی در جنگ با تروریسم و تثبیت افغانستان است.

دولت پاکستان منظما حملات موشکی را به عنوان اقداماتی که نتیجه معکوس به بار می آورد محکوم می کند و آنها را نقض حاکمیت سرزمین خود می داند. مقامات نظامی امریکا هرگز این حملات را، که معمولا توسط نیروهای مسلح و کارمندان سی آی ای از افغانستان انجام می شود، تایید نکرده اند.