خبرنگار صدای آمريکا به خيابان ها می رود و نظر مردم عادی را درباره مسايل و موضوعات مختلف جويا می شود.

در سمت چپ اين صفحه بر روی لينک مربوطه کليک کنيد و نظر عده کوچکی از مردم آمريکا را در موارد گوناگون بشنويد. (تذکر: باز شدن اين فايل در اينترنت اکسپلورر سريع تر از براوزرهای ديگر انجام می گيرد. چنانچه مثلا از فاير فاکس استفاده می کنيد، چند لحظه ای تامل کنيد.)