معاون اول رییس جمهوری ایران می گوید کشور او به سرمایه گذاری در افغانستان متعهد است.

پرویز داوودی، که همراه با هیاتی از مقامات دولت و سرمایه گذاران خصوصی ایران به افغانستان رفته است، امروز، پنجشنبه، در کابل با حامد کرزی رییس جمهوری ملاقات کرد.

دو طرف حمایت خود را از توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی ابراز داشتند. همچنین انتظار می رود توافقنامه ای برای توسعه خط راه آهن از شهر هرات در غرب افغانستان به ایران امضا کنند.

افغانستان بخشی از ایران باستان است و مناسبات فرهنگی و زبانی نزدیکی با ایران مدرن امروز دارد.

بسیاری از افغان ها در جریان اشغال ده ساله کشورشان توسط اتحاد شوروی و بعد در دوره حکومت طالبان به ایران گریختند.