وزیر امورخارجه هند می گوید، سازمان جاسوسی پاکستان با طراحان  حملات تروریستی در مومبای در نوامبر گذشته ارتباط دارد.

« شیوشانکر منون»  روز چهارشنبه در کنفرانسی که برای بررسی مسائل حارجی در پاریس ترتیب داده شده بود گفت، عاملان حملات مشتریان سرویس های اطلاعات داخلی پاکستان بودند و هستند، و طرح های خود را در پاکستان تهیه کردند و از آنجا به اجرا گذاشتند.

این نخستین باراست که یک مقام هندی مستقیما از« آی اس آی » در ارتباط در حملات در مومبای ( بمبئی سابق)  نام می برد.

رهبران هند بارها گفته اند که آژانس های اطلاعاتی و جاسوسی پاکستان  در حملات  نقش داشتند

اخیرا، مان موهان سینگ نخست وزیرهند گفت، تروریستهایی که حملات را انجام دادند « باید از حمایت برخی از آژانس های رسمی در پاکستان برخوردار می بودند.»

دولت پاکستان گفته های سینگ را یک " تهاجم تبلیغاتی" نامید و رد کرد.

 دهلی نو ستیزه گران گروه لشکر طیبه، مستقر در پاکستان، را مسئول حملات در مومبای می داند.