وب سايت آکادمی علوم و هنرهای تصویری موسوم به فستيوال اسکار نام عماد مخبری، کارگردان ايرانی الاصل فيلم کوتاه انيميشن اوکتاپودی Oktapodi را به همراه تيه ری مارشان از جمله نامزدان دريافت بهترين فيلم کوتاه انيميشن سال Short Animated Film معرفی کرده است.

ساير نامزدان اين کاتگوری فيلم های زير هستند که سازندگان همه آنها همچون مخبری برای نخستين بار نامزد دريافت اسکار شده اند.

La Maison en Petits Cubes
 Lavatory – Lovestory
 Presto
 This Way Up

عماد مخبری نهمين ايرانی است که از دهه ۱۹۹۰ به اين طرف نامزد دريافت جايزه اسکار شده است. ساير نامزدها بطور فهرست آور در جدول زير آمده است.

سال نامزد بخش نام فيلم (فارسی) نام فيلم  (انگليسی)
۱۹۹۷  حبيب زرگرپور تمهيدات سينمايی
گردباد Twister
۱۹۹۷  داريوش خنجی فيلم برداری
اويتا Evita
۱۹۹۸  حسين امينی فيلمنامه بال های فاخته
The Wings of Dove
۱۹۹۹  مجيد مجيدی
فيلمهای خارجی
بچه های بهشت
Children of Heaven
۲۰۰۰ مهدی نوروزيان
فيلم کوتاه
کشتن جو
Killing Joe
۲۰۰۱ حبيب زرگرپور
تمهيدات سينمايی
توفان کامل
The Perfect Storm
۲۰۰۴ شهره آغداشلو
بازيگر زن دوم
خانه ای ازشن ومه
The House of Sand and Fog
۲۰۰۷ کامی عسگری
اديت صدا
اپاکاليپتو Apocalypto
۲۰۰۹ عماد مخبری
انيميشن کوتاه اکتاپودی Oktapodi