کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید روز یکشنبه بیمارستانی در شمال  سریلانکا که در کنترل شورشیان است سه بارتوپ باران شد که در نتیجه ۹ نفر کشته شدند.

گوردون ویز، سخنگوی سازمان ملل متحد، می گوید بخشی که کودکان در آن بستری هستند به توپ بسته شد.

صلیب سرخ نگفت کدام یک از طرفین مسوول حملات بوده اند.

اما یک مقام محلی در امور بهداشتی می گوید توپ ها توسط ارتش سریلانکا شلیک شدند.

ارتش سریلانکا می گوید مسوول حملات نیست و این مسوولیت را متوجه شورشیان ببرهای تامیل می داند. هنوز گروه ببرهای تامیل واکنشی نشان نداده است.

آژانس های کمک رسانی بین المللی می گویند زندگی حدود ۲۵۰ هزار غیر نظامی  متاثر از نبردها در شمال سریلانکا است، اما دولت آن کشور می گوید این رقم بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیست.