دور پنجم رقابتهای بین المللی شطرنج بحرین با یک پیروزی و یک تساوی برای نمایندگان ایران دنبال شد. در این دور از رقابتها الشن مرادی بر حریفی از هند غلبه کرد و امیر باقری برابر شطرنج بازی از امارات به نتیجه تساوی رضایت داد در این دوره از رقابت ها ۱۰۴ شطرنج باز از ۲۱ كشور در ۹ دور به روش سوئیسی به رقابت میپردازند.

احسان قائم مقامی و آناتولی کارپف امروز سومین مسابقه خود را درحالی برگزار کردند که هر کدام صاحب یک پیروزی و یک شکست هستند. در نخستین مسابقه، کارپف در ۴۲ حرکت پیروز شد و دیروز در دومین مسابقه قائم مقامی با ۹١ حرکت به پیروزی دست یافت. این دو شطرنج باز قرار است طی هفت روز ۲۰ مسابقه در سه بخش برگزار کنند.