لیزا شلین، خبرنگار صدای آمریکا، ژنو

بنا به گزارش جدید «اتحادیه میان پارلمانی» تا کنون حدود ٣٢٠ تن از نمایندگان مجلس در ٢٩ کشور در سراسر جهان کشته، ناپدید و یا بدون محاکمه و برخورداری از حقوق اولیه زندانی شده اند.

کمیته حقوق بشر این اتحادیه پرونده ٣٤ تن از اعضای پارلمان فلسطین که در اسرائیل زندانی شده اند، ١١ نماینده پارلمان اریتره که ناپدید شده اند و توقیف یک نماینده زن در افغانستان را مورد توجه ویژه قرار داده است.

همه ٣٤ نفر فلسطینی بازداشت شده از اعضای حماس هستند.

«اتحادیه میان پارلمانی» می گوید همه آنها به طور آزادانه در ژانویه سال٢٠٠٦ انتخاب شده بودند و هیچکس حتی اسرائیل به نحوه این انتخابات اعتراض نکرده بود.

بنا به گفته «اتحادیه میان پارلمانی»، در طی شش ماه این نمایندگان پارلمان طرفدار حماس ربوده و به اسرائیل منتقل شدند.

شارون کاراستیرز، سناتور کانادایی و رییس کمیته حقوق بشر این اتحادیه می گوید تنها دو نفر از این ٣٤ تن محاکمه و محکوم شده اند. یکی از آنها که سخنگوی پارلمان فلسطین بود به ٣٦ ماه زندان و دیگری به ٥ سال زندان محکوم شد.

او افزود هیچ مدرکی دال بر این که دست این افراد به خون آغشته باشد پیدا نشده و محکومیت آنها به دلیل عضویت این افراد در گروه حماس بوده است.

بنا به گفته کاراستیرز، اسرائیل به درخواست های فلسطینیان که از طریق «اتحادیه میان پارلمانی» صورت گرفته، هیچ پاسخی نداده است. همچنین آنها هیچ حمایتی از جانب فتح دریافت نکرده اند.

کاراستیرز ادامه می دهد :« احساس من این است فتح که هم اکنون قدرت را در فلسطین در دست دارد، هیچ تمایلی به آزاد شدن این نمایندگان ندارد. زیرا واضح است که آنها به حزب مخالف تعلق دارند و در نتیجه این پرونده ها آنچنان که باید در معرض توجه افکار عمومی قرار نگرفته است.»

«اتحادیه میان پارلمانی» همچنان نگران سرنوشت ١١ عضو پارلمان اریتره است که هشت سال پیش ناپدید شده اند.

کاراستیرز در این باره می گوید :« این افراد رسماً در سال ٢٠٠١ ناپدید شده اند. ما هیچ اطلاعی در مورد محل نگهداری آنها نداریم و حتی از زنده بودن این افراد نیز هیچ اطلاعی در دسترس نیست. ما تا به حال چندین بار به مناسبت های گوناگون از دولت اریتره خواسته ایم که در این مورد اطلاعاتی در اختیار ما بگذارد ولی تا به حال هیچ پاسخی نگرفته ایم.»

کمیته حقوق بشر «اتحادیه میان پارلمانی» در مورد نحوه برخورد با یک نماینده زن در مجلس نمایندگان افغانستان ابراز ناخشنودی می کند.

مجلس افغانستان در ماه مه سال ٢٠٠٧ به دلیل اظهارات این خانم در تلویزیون که باعث رنجش برخی از نمایندگان شده بود، حضور وی را در مجلس ممنوع کرد.

کاراستیرز می گوید جریمه بی پرده سخن گفتن معمولاً یک روز یا یک هفته عدم حضور در مجلس است و اشاره می کند این خانم بارها به مرگ تهدید شده و نگران جانش است.