درعراق، مردان مسلح دست کم هشت عضو یک خانواده اهل تسنن را در استان ناآرام دیاله کشته اند. به گفته مقامات، دست کم پنج زن و یک کودک از جمله قربانیان این حمله شامگاهی در شهر« بلد روز» بودند.

دیاله، در مرکزعراق،  یکی از خطرناکترین مناطق کشور تلقی می شود. القاعده درعراق و چندین گروه شورشی در آنجا فعال هستند.

در این میان،  هشیار زباری وزیر امور خارجه عراق به آنکارا رفته است و قصد دارد با مقامات ترکیه در باره جنگ علیه شورشیان کرد، که در شمال عراق مستقرهستند، و مسائل دیگر گفت و گو کند.

روز پنجشنبه رابرت گیتس وزیردفاع امریکا گفت ضرب الاجل ١٦ ماهه برای خروج سربازان امریکائی ازعراق ، فقط یکی از چندین گزینه ای است که رهبران امریکا بررسی می کنند.