هیچوقت برایتان پیش آمده با جمعی که اکثریت آنان بر موضوعی توافق دارند همنوا شوید، آنهم در حالیکه در ابتدا با دیگران نظری متفاوت یا حتی مخالف داشته اید؟ آیا به دلیل آن فکر کرده اید؟ واقعیت آن است که دانشمندان بسیاری در پی پاسخ به این پرسش برآمده اند وبه نتایج مختلفی در طول زمان دست یافتند.

پاسخ اخیر پژوهشگران هلندی از آنجا که مستند به تصویربرداری مغزی و مشاهده تغییرات شیمیایی در سلول های عصبی است اعتبار بیشتری از فرضیه های پیشین دارد.

پیش ازاین و بر اساس چند پژوهش انجام شده در دهه ۵۰ میلادی، تصور می شد که ترس و اضطراب از رفتار غیر عرفی و انگ ناهنجاری انسان را وادار می کند تا بصورت نا خودآگاه به سمت و سوی نظرجمعی متمایل شود. در حال حاضر نیز کسی با این مطلب مخالف نیست که احساس متفاوت بودن یا همان حس آشنای غریبگی موجب نا امنی روانی و تسلیم شدن به نظر دیگران می شود، تنها تفاوت نظریه قدیم و جدید در مکانیسم یا ساز و کار این پذیرش است. بر خلاف آنچه پیشتر تصور می شد، ما در حقیقت نظر دیگران را واقعأ می پذیریم و به پذیرفتن آن تظاهر نمی کنیم.

دو ناحیه مشخص در مغزانسان مسئول پردازش اطلاعات ذهنی رسیده و تفکیک آنها به راست و دروغ با توجه به دانسته های قبلی درباره آن موضوع است. این دو مرکز ارتباطات وسیع و گسترده ای با بخش دیگری ازمغز که منعکس کننده عواطف وحس تعلق اجتماعی فرد است دارا می باشد.
در واقع می توان گفت؛ در مغز انسان، بخش احساسات مرکز تفکر و استنتاج منطقی را کنترل و تنظیم می کند. بر مبنای این پیش فرض باید بپذیریم چنانچه پای احساساتمان وسط بیاید عقل ما به دستکاری واقعیت پرداخته و این کار را تا آنجا ادامه می دهد که امری خلاف واقع را به صورت واقعیت بازسازی کرده و به گونه ای اعجاب انگیز و با کمک یک سیکل ترشحی از واسطه های نورو- شیمیایی ما را متقاعد می کند که ما در ابتدا اشتباه می کردیم و حالا به سادگی آن اشتباه را پذیرفته و تصحیح می کنیم.

دانشمندان هلندی با کمک تکنولوژی مدرن تصویربرداری از مغز که بوسیله امواج الکترومغناطیسی صورت می گیرد فعالیتهای حیاتی را در سطح سلولی ردیابی کردند ونقشه مسیری را که درک ودریافت های ذهن در هسته های مختلف مغزی طی می کند تا واقعیت را دگرگون جلوه دهد وسپس آن را با وجدانی آسوده بپذیرد ترسیم کرده اند.

حالا دیگر میدانیم وقتی از ترس رسوا شدن همرنگ جماعت می شویم چه فعل و انفعالی در ذهن ما می گذرد. معنای دیگر این حرف آن است که ما می توانیم مسیراین عکس العمل نا خود آگاه را با آموزش مهارت های تعقلی وظرفیت سازی روانی کنترل و تصحیح کنیم.

منبع: گزارش هفتگی سلامت و بهداشت CNN
Biology of Social Conformity