مقامات هند یازده نفر را در ارتباط با انفجار مرگبار در یک شهر مسلمان نشین متهم شناختند.

پلیس می گوید از میان این عده، یک نفر افسر ارتش هند است، و یک نفر رهبر مذهبی هندوئیان و عضو یک گروه تندرو هندو است.

بیست ونهم سپتامبر هفت نفر در انفجاری در شهر مالگئان کشته شدند. این انفجار که در یک بازار شلوغ روی داد هفتاد زخمی نیز بر جای گذاشت.