بحرانهای مالی و اقتصادی جهان، از حجم صادرات کالاهای صنعتی و فن آوری پيشرفته تايوان به کشورهای بزرگ، به ويژه به آمريکا، کاسته و اقتصاد تايوان را، به شدت تضعيف کرده است.

دولت تايوان، به منظور مقابله با بحرانهای مالی و اقتصادی از امروز،یکشنبه توزيع کوپن هایی را، به ارزش ۲ و نيم ميليارد دلار، در بين جمعيت ۲۳ ميليون نفری آن جزيره آغاز کرده است، و «ما اينگ جو»، ریيس جمهوری تايوان، اميدوار است که با افزايش سطح خرده فروشی بتواند توانمندی اقتصادی تايوان را، تا حدودی افزايش دهد.

اين در حاليست که بسياری از شرکتها مانند شرکتها هواپيمایی، هتل ها، مراکز انتشاری، شهرک های بازی، مراکز تفريحی، و رستورانها، با ارایه تخفيف های کلی، سخت تلاش مپی يکنند تا مشتريان بيشتری را، جلب کنند.  

امروز صف های طويلی در مقابل مراکز توزيع کوپانهای خريد بسته شده است، و به هر نفر دفترچه کوپانی به ارزش  ۱۰۸ دلار آمريکایی داده می شود. بسياری از مردم به مجرد دريافت دفترچه کوپان خود بلافاصله روانه فروشگاها، به ويژه فروشگاهای مواد غذایی می شوند تا مايحتاج خود را خريداری کنند.