آلودگی هوای تهران چهار برابر سال گذشته است

روزنامه رسالت از افزايش آلودگی هوای کلانشهر تهران به نسبت سال گذشته خبر می دهد و می نويسد اين آلودگی «چهار برابر» بيشتر شده است.

به گفته «معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران»، آلودگی خودروهای فرسوده ۱۰۰ برابر خودروهای جديد و آلودگی موتور سيكلت‌ها ۷ برابر خودروهای جديد است.

روزنامه رسالت به نقل از «احمد نوريان» می نويسد:« مديريت شهری در تلاش است تا مشكل آلودگی را در پايتخت برطرف كند و اقدامات خوبی در اين زمينه انجام داده است.»

شاهد بحران در بازار مسکن خواهيم بود

روزنامه قدس در گزارشی از «سكون در بازار خريد و فروش املاک» کشور كه از ابتدای سال جاری شروع شده خبر می دهد و می نويسد هنوز سال به نيمه نرسيده بود كه اظهارات سخنگوی دولت در مورد كاهش ۳۰ درصدی قيمت مسكن سرانجام به وقوع پيوست.

روزنامه قدس در ادامه می نويسد،« كاهش قيمت زمانی در بخش مسكن مفيد خواهد بود كه با ركود در عرضه مسكن همراه نباشد و ساخت و ساز همچنان پرقدرت ادامه داشته باشد،» اتفاقی که به نوشته گزارشگر اين روزنامه اکنون رخ نمی دهد.

قدس همچنين به نقل از شهرام سلماسی جاويد «رئيس هيأت مديره كانون سراسری انبوه سازي»، می نويسد «انبوه سازی در كشور متوقف شده است.» «رئيس انجمن انبوه سازان» نيز از «كمبود نقدينگی» در ميان، انبوه سازان خبر می دهد که «توان انجام فعاليت های ساخت و سازی» را از آنان گرفته است. به گفته مجتبی بيگدلی، در ايران «در ماههای آينده شاهد بحران شديد و افزايش مجدد قيمتهای بازار مسكن خواهيم بود.»

بنزين ۲۲۰ تومان خريداری و ۴۰۰ تومان فروخته می شود

روزنامه آفتاب يزد از تک نرخی شدن قيمت بنزين در سال آينده خبر می دهد. به نوشته اين روزنامه يک عضو كميسيون انرژی گفته است: در حال حاضر بـنـزين آزاد۰به قيمت ۲۲۰ تومان، فوب خليج فارس، خريداری می شود و به قميت ۴۰۰تومان فروخته می شود.

به نوشته آفتاب يزد، هنوز برای موضوع سهميه‌بندی بنزين در سال آينده تصميمی اتخاذ نشده است.  اما به گفته حميدرضا كاتوزيان، «رييس کميسيون انرژی مجلس،« در حال حاضر اين موضوع در كميسيون انرژی مطرح است.»