رسالت از مجازات اعدام برای توزيع كننده فيلم‌های خانوادگی خبر می دهد. به گفته «احمد فاضليان،» رييس كل دادگستری استان گلستان، «قانون فعاليت‌های سمعی و بصری در مجلس شورای اسلامی، اصلاح شده و در اين زمينه برای شخص مجرمی كه مبادرت به فيلمبرداری و توزيع تصاوير خصوصی خانواده‌ها نمايد مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. »

این مقام قضایی، با تهدید خواندن امکان ترویج هر نوع تفکر از طریق اینترنت در منازل گفته است «لازمه برخورد با اين تهديد، مشاركت همگانی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و توجه بيشتر خانواده‌ها به مسايل اخلاقی و اعتقادی است.»

به نوشته روزنامه رسالت، این مقام قضایی همچنین گفته است «برای حفظ نواميس مردم و سلامت جامعه در چند سال اخير شديدترين مجازات‌ها در مورد متجاوزين به نواميس مردم اعمال شده است و در اين رابطه فقط برخورد قضای چاره‌ساز نخواهد بود.»