یک افسر اطلاعات سپاه پاسداران که اخیرا به اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه پناهنده شده است می گوید به دلیل طرح سوالات انتقادی از فرمانده حفاظت و امنیت سپاه پاسداران در یک جلسه داخلی تحت تعقیب قرار گرفت و سپس بازداشت شد.

احسان سلطانی، ستوان دوم اطلاعات سپاه که در معاونت اطلاعات فرودگاه امام خمینی فعالیت می کرد، در گفت وگوی اختصاصی با صدای آمریکا می گوید در یک جلسه با سردار نجات فرمانده حفاظت و امنیت سپاه پاسداران و فرمانده سپاه ولی امر سوالاتی را در مورد چرایی طولانی شدن جنگ ایران و عراق، حقوق و مزایای سرداران سپاه و مسایلی از این قبیل طرح کرد، اما سوالات او نه تنها بی پاسخ ماند بلکه با واکنش تند سردار نجات سخنران جلسه همراه شد.

به گفته وی، او پس از مدتی در دوم بهمن ۱۳٨۶به مدت ٧۴روز بازداشت شد و در طول مدت بازداشت، به منظور اعتراف گیری، به شدت مورد شکنجه قرار گرفت.

احسان سلطانی به صدای آمریکا می گوید تعدادی از افسران سپاه، که در جلسه حاضر بودند، بعد از جلسه به او گفتند که انتقادات اش حرف دل آنها نیز بوده است.

احسان سلطانی می گوید با اعتقاد کامل به استخدام سپاه پاسداران درآمد اما به مرور زمان با دیدن فساد مالی و نیز فعالیت های غیرقانونی سپاه پاسداران افکار او تغییر کرد.

او به نمونه ای از پرونده های تخلفی که از نزدیک شاهد آن بوده است اشاره کرد و گفت در پرونده 400 میلیارد تومانی شرکت خلیج فارس با فرودگاه امام خمینی، عده ای از اداره اطلاعات ، اکبر رستمی از شرکت خلیج فارس و چند نفر از مقامات اداره گمرگ کالاهایی که با قیمت بالا وارد می شد را با اسناد جعلی از انبار گمرگ خارج می کردند.