مقامات در گواتمالا می گویند بر اثر رانش زمین در شمال این کشور دست کم ۲۲ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

به گفته مقامات همزمان با عبور حدود ۱۴۰ نفر از ناحیه آلتا وراپاز، بخشی از کوه فرو ریخت؛ در نتیجه بهمنی از گل و سنگ در جاده کوهستانی متصل به شهر های کریستوبال و چیکامان بر سر عابران فرو آمد.

سرزمین ناهموار گواتمالا در برابر سیل و رانش زمین بسیار آسیب پذیر است.