بنا به گزارشهای دریافتی از ایران، انفجاری در انبار مهمات پادگان  سپهری واقع در جاده آبادان، اروند کنار، در حدود ساعت پنج عصر روز یکشنبه، این مناطق را لرزاند و باعث وحشت ساکنان این منطقه گردید.

بنا به گفته ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار خوزستانی، مقامهای محلی و فرماندار آبادان علت انفجار را آتش سوزی مهمات و تعدادی از گلوله های به جا مانده از جنگ هشت ساله ایران و عراق در یکی از پادگانهای نظامی در جاده اروند کنار آبادان عنوان کرده و خاطر نشان کرده اند که این انفجار هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.

این روزنامه نگار خوزستانی در پاسخ به این پرسش که چرا خبرگزاریهای محلی و رسمی جمهوری اسلامی از درج خبر انفجار خودداری کردند، و آیا آنها اجازه پرداختن به چنین خبرهایی را دارند گفته است قطعا در چنین مواردی مدیران مسئول و سردبیران تابع سیاست گذاریهای کلانی هستند که در بخشنامه های تقریبا محرمانه به آنها ابلاغ می شود و به دلیل سانسورهای خبری، چنین خبرهایی را که در رسانه ها (داخلی) نمی شود منعکس کرد، در رسانه های خارجی شاهد انتشار آنها هستیم.