بامداد امروز زمین لرزه های شدیدی مناطق دوردست شرقِ اندونزی را تکان داد.

شدت این زمین لرزه ها از سوی مراکز لرزه نگاری آمریکا و اندونزی ۷.۳ و ۷.۶ درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده است.

۴ نفر در جریان وقوع زمین لرزه ها در منطقه فقیر نشین پاپوآ در شرق اندونزی، کشته و دهها نفر زخمی شدند.

در حالیکه جستجو برای نجات یافتگان احتمالی و آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد گزارشها حاکیست زمین لرزه سبب تخریب ساختمان ها، قطع برق و فرار ساکنان مناطق ساحلی از بیم احتمال وقوع سونامی شده است.

آژانس امداد "بینش جهانی اندونزی" محموله ای حامل غذا پتو و کمک های اولیه به منطقه ارسال کرده است.

زمین لرزه های امروز در اندونزی همچنین سبب شکل گیری و حرکت سونامی های کوچکی بطرف سواحل جنوبی ژاپن شد که احتمال خطر آفرینی آن توسط مرکز هواشناسی اندونزی منتفی اعلام شده است.