در تهران، صدها نفر که خبرگزاری ها آنها را دانشجویان مسلمان معرفی کرده اند، روز پنجشنبه در خیابان ها به راه پیمایی پرداختند و بر آمادگی خود برای سفر به غزه و جنگ با اسراییل تاکید گذاشتند.

مردان، که لباس های نظامی برتن داشتند، و زنان، که کفن های سفید را روی چادرهای سیاه پوشیده بودند، پیش از آن که بطرف دانشگاه تهران به حرکت در آیند، درمحوطه سفارت سابق آمریکا جمع شدند.

تظاهر کنندگان شعارهای " مرگ بر اسراییل" و " مرگ بر آمریکا" را فریاد می کشیدند و بیرق هایی حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود : " اسراییل باید با کمک ملت های مسلمان ریشه کن شود."

به گزارش خبرگزاری فارس، آنها همچنین عکس های اهود اولمرت نخست وزیر اسراییل و حسنی مبارک رییس جمهوری مصر را آتش زدند.

تظاهرات را تشکیلاتی که خود را " تیپ های داوطلبان شهادت" می نامد، و در پاسخ به فتوای آیت الله خامنه ای سازمان داده بود. او روز یکشنبه از ملت های مسلمان خواست علیه اسراییل بسیج شوند.