نخست وزیر اوکراین سهل انگاری مقامات محلی را مسئول انفجار در یک مجتمع آپارتمانی که در آن ۲۷ تن کشته شدند دانسته و خواسته است در این باره تحقیق شود.

انفجار در روز چهارشنبه بخش هایی از یک ساختمان پنج طبقه را در استراحتگاه " ِیوپاتوریا" در شبه جزیره کریمه ویران کرد.

یولیا تیموشنکو نخست وزیر روز شنبه گفت دولت در مورد مقامات محلی ، که شکایت های ساکنان ساختمان در باره مشکلات ایمنی را نادیده گرفتند، تحقیقات جنائی انجام خواهد داد.

تحقیقگران بر این عقیده هستند انفجار سیلندرهای اکسیژن در زیر زمین ساختمان ، موجب این حادثه شد.